Steun net als 517 anderen als

IndividuOrganisatie

Vissen hebben het recht om hun eigen leven te leven in de vrije natuur, in een gezond ecosysteem, zonder dat van hen iets terug wordt verwacht. Om deze rechten te realiseren moeten er VisRijken komen.

In het VisRijk is het leven van de vissen prioriteit nummer één! Hier kunnen de vissen in alle rust zwemmen en genieten van een fijne omgeving. De plek moet schoon zijn en volop kansen bieden voor de natuur om zich te ontwikkelen. Menselijke activiteiten worden tot een minimum beperkt en hebben als doel het gebied te beschermen, te onderzoeken of om ervan te leren. Langs de waterkant zullen informatieve borden worden geplaatst om bewustwording te creëren.

Op weg naar VisRijk

Waarom een VisRijk?

Wij mensen maken op veel manieren gebruik van zoetwater. Denk aan de landbouw, fabrieken, recreatie, transport, drinkwater etc. Ook willen we graag onze voeten droog houden en boeren willen hun land op kunnen met hun tractoren. Dat maakt dat we allemaal belang hebben bij het water en hoe dat beheerd wordt. Daardoor vergeten we nog wel eens de bewoners van het water: de vissen. Zij moeten maar dealen met alles wat wij met “ons” water doen. Wij willen dat de belangen van vissen meer in overweging genomen worden. Omdat vissen net zo goed recht hebben op een leefbare onderwaterwereld. Bewustwording en meer kennis over vissen en hun leefomgeving is de basis om vissen beter te kunnen beschermen.

Meer informatie

Steunbetuigers

Steun de campagne!
Kom ook op voor de belangen van vissen