VisRijk

Inspiratie

Op weg naar VisRijk

De sleutel tot het creëren van een aantrekkelijk VisRijk zit hem in de variatie! Variatie in structuren, stroming, temperatuur en beplanting – vissen vinden het fijn als er van alles wat is. Laten we samen de leefomgeving van vissen naar een hoger niveau tillen! Hieronder vind je inspiratie om het onderwater ecosysteem aantrekkelijker te maken voor vissen.

Geleidelijke oevers

Door oevers geleidelijk af te laten lopen, ook onder water, ontstaat er een variatie aan diepte. Verschillende oever en waterplanten houden van verschillende dieptes. Zo kan er een variatie aan planten groeien. Door verschillende dieptes ontstaat er ook verschil in temperatuur. Temperatuur speelt een belangrijke rol bij de voortplanting van vissen en heeft effect op de mate van activiteit.

Variatie in dieptes creëren

Naast de aanleg van geleidelijke oevers kan er ook diepteverschil in het water zelf worden aangebracht. Hierdoor ontstaan verschillende stroomsnelheden. Diepere gedeeltes kunnen ook dienen als vluchtplaats bij droogte.

Variatie in bodemsubstraten

Verschillende vissoorten houden van verschillende soorten bodems. Bodems kunnen bestaan uit zand, klei, modder, grind en stenen.

Variatie aan stroomsnelheden

Verschil in stroomsnelheden in een rivier ontstond vroeger door het meanderen van een rivier. In de buitenbocht stroomt het water veel sneller dan in de binnenbocht. In een rechte watergang kun je verschil in stroming creëren door een deel van de watergang te vernauwen. Dit kan door beplanting, een omgevallen boom of door andere obstakels in het water te leggen.

Natuurlijk waterpeil

In Nederland hebben we ons watersysteem nauwkeurig gereguleerd. Wij bepalen hoe hoog het waterpeil op een bepaald moment mag zijn. Onze menselijke belangen komen niet altijd overeen met die van de natuur. De landbouw heeft graag vroeg in het jaar een lager waterpeil zodat ze met machines het land kunnen bewerken. Voor veel vissoorten zijn ondergelopen graslanden in het voorjaar juist een ideale plek om te paaien. Maar dan moet het water natuurlijk ook lang genoeg op de oevers blijven en niet binnen een paar dagen weer geheel afgevoerd worden. Voor vissen zou het fantastisch zijn als een deel van deze dynamiek weer teruggebracht zou kunnen worden.


Aan de slag!
Wil jij met een VisRijk aan de slag of ken jij een groep mensen die meer wil leren over VisRijk?
Nodig ons uit voor een gesprek of presentatie
Steun de campagne!
Kom ook op voor de belangen van vissen