Privacybeleid

VisRijk is een campagne van Stichting Vissenbelangen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Vissenbelangen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies op haar websites www.vissenbelangen.nl en www.visrijk.nl. In deze privacyverklaring informeren we je hoe Vissenbelangen met jouw persoonsgegevens omgaat en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen.

Binnen Vissenbelangen wordt op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgegaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Stichting Vissenbelangen
Teteringenstraat 97
6844 DB Arnhem
info@vissenbelangen.nl
Kvk nummer: 87326043

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het voeren van een donateursadministratie
 • het innen van donaties
 • het beheren van de financiële administratie
 • het toesturen van een e-mailnieuwsbrief
 • het werven van vrijwilligers
 • het houden van petities
 • overige activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn zoals deelname aan evenementen of eigen fondsenwerving

Welke gegevens registreert Vissenbelangen?

Wij registreren de volgende gegevens te weten:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, donaties en gegevens m.b.t. incassomachtigingen)
 • Gegevens m.b.t. het donateurschap zoals donateursnummer, aanvangsdatum en postvoorkeur
 • De taken waarvoor je je als vrijwilliger hebt aangemeld
 • Informatie over je gebruik van deze website (via cookies), je IP-adres (nieuwsbrieven en ondertekenen petities) en je open-, lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven

Donaties

Als je ons toestemming hebt gegeven om maandelijks een donatie te mogen innen, leggen wij de door jou opgegeven gegevens vast in de donateursadministratie. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Jouw gegevens worden alleen door ons gebruikt om de donatie te innen, je te informeren over onze activiteiten, werving voor onze activiteiten, eigen petities of werving van eigen fondsen. De nieuwsbrief ontvang je alleen wanneer je dit hebt aangevinkt. Wanneer je je uitschrijft als donateur worden je gegevens na drie jaar verwijderd. Je afmelden voor een donatie kan eenvoudig door een mail te sturen naar financieel@vissenbelangen.nl.

Donaties via de website worden gedaan via de betaalmodule van Mollie.

Nieuwsbrieven

Wij verspreiden een digitale nieuwsbrief aan onze donateurs en aan andere geïnteresseerden. Je ontvangt deze alleen als je je hiervoor op onze website hebt opgegeven, dit bij aanmelding als donateur of bij een petitie hebt aangevinkt of als je hiervoor je naam en emailadres hebt achtergelaten op een papieren formulier tijdens een evenement.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

De e-mailnieuwsbrieven worden door Mailchimp verstuurd. Mailchimp houdt statistieken bij van jouw open-, lees- en klikgedrag die wij kunnen inzien.

Steunbetuigingen op VisRijk.nl

Wanneer je steun betuigt aan VisRijk middels het formulier op de pagina vragen wij om je emailadres. Jouw emailadres is eigenlijk je handtekening. Want er kunnen wel meer mensen zijn met dezelfde naam. We publiceren nooit emailadressen op onze website. Ook geven je emailadres niet door aan derden.

Inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens

Wil je weten welke gegevens wij van jouw hebben? Dat kan! Per e-mail via info@vissenbelangen.nl. Mocht het zo zijn dat jouw persoonlijke gegevens onjuistheden bevatten dan kan je deze gegevens door ons ook laten wijzigen. Of wil je jouw gegevens laten verwijderen? Vraag dit dan aan via info@vissenbelangen.nl. Vissenbelangen zal in alle gevallen binnen vier weken op je verzoek reageren.

AVG en klachtenbehandeling

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze regels wordt nageleefd. Over een klacht over onze behandeling van jouw privacy kun je altijd met ons contact opnemen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@vissenbelangen.nl. Ben je hiermee toch niet tevreden, dan kun je een klacht ook altijd bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.

Gegevensdeling met derden

Behalve bij het aanbieden van betaalgegevens aan de bank, het afhandelen van bestellingen uit de webshop en voor nieuwsbrieven zoals hierboven genoemd, worden je persoonsgegevens niet aan derden verstrekt voor commerciële of andere doeleinden.

Websites van derden

Op onze website zijn links opgenomen naar andere, niet bij Vissenbelangen behorende websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de manier waarop deze partijen  met jouw persoonsgegevens omgaan. We adviseren je daarom om de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van cookies

De website van Vissenbelangen maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op jouw computer, telefoon of tablet achterlaat. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt. Je kunt cookies verwijderen of weigeren via de webbrowser. Maar let op, als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten van Vissenbelangen voor jou niet meer beschikbaar zijn.

 • Strikt noodzakelijke cookies
  Strikt noodzakelijke cookie moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat we je voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.
 • Cookies van derden
  Deze site gebruikt Google Analytics om anonieme informatie zoals bezoekersaantallen en meest populaire pagina’s te verzamelen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Vissenbelangen kan wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen. Raadpleeg de privacyverklaring daarom regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 16 mei 2024

Steun de campagne!
Kom ook op voor de belangen van vissen