Steun VisRijk

Deel jij de visie dat vissen het recht hebben op een plek waar ze hun leven kunnen leven in de vrije natuur, in een gezond ecosysteem, zonder dat er wordt verwacht dat zij een menselijk belang dienen? Steun dan ons initiatief!

Steun als individu Steun als organisatie

Korte samenvatting

Ik constateer dat:

1. Het leven in zoetwater zwaar onder druk staat

Door middel van sluizen en gemalen wordt het waterpeil kunstmatig beheerd. Het ontbreken van een natuurlijk waterpeil heeft impact op de migratie en voortplanting van vissen. Daarnaast wordt het water op allerlei manieren vervuild en zijn ook onderwater de gevolgen van klimaatverandering merkbaar.

2. De belangen van vissen vaak door een beperkte groep mensen wordt vertegenwoordigd.

Vaak zijn dit sportvissers. Daardoor is belangenverstrengeling mogelijk. Initiatieven voor vissen zijn dan ook niet altijd in het belang van vissen.

3. Onbekend onbemind maakt

De kennis over vissen en hun leefomgeving moet verbeterd worden zodat er een maatschappelijk draagvlak komt om het leefgebied van vissen beter te beschermen.

VisRijk voldoet aan de volgende voorwaarden

In het VisRijk staan de vissen en het ecosysteem centraal.
Menselijke activiteiten worden tot een minimum beperkt of veroorzaken nauwelijks verstoring.
De gebieden zijn vrij van visserij en hengelsport.
Een VisRijk heeft de potentie om onderwaternatuur te ontwikkelen.
We zijn op weg naar VisRijk!
Samen komen we op voor de belangen van vissen